top of page

Nytt på siden

NYHET! Ny side som heter "prosjekter" har kommet i menyen over. Her er en av 11 faktabøker om engelskspråklige land. De andre bøkene og mer informasjon om prosjektet finner du på prosjekt-siden!

Til utviklingssamtaler! Lur å gjøre med elevene i klasserommet i forkant av samtalene. Finnes i Book Creator-fil under Skole-Hjem

bottom of page